Trải nghiệm 4G cùng Mobifone trên điện thoại iPhone

support05 25/05/2016
Thuê bao Mobifone có thể trải nghiệm 4G trên các dòng iphone

Tin cực vui cho những khách hàng Mobifone nói chung và người dùng iPhone nói riêng: Theo thông tin chính thức từ phía nhà mạng, hãng Apple đã đồng ý …