Chi tiết chương trình đổi máy 2G lấy máy 3G Mobifone

Nguyen Phat 23/04/2016
Đổi máy 2G lấy máy 3G Mobifone

Một trong những thông tin rất hấp dẫn mà chương trình “Triệu Trái Tim Kết Nối Mobifone” mang đến tin vui cho nhiều khách hàng đó là chương trình đổi …