1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Đọc báo trên di động với dịch vụ mNews của Vinaphone

Đọc báo trên di động với dịch vụ mNews của Vinaphone

   Dịch vụ đọc báo mNews là dịch vụ nhắn tin SMS hoặc MMS theo định kỳ dành cho thuê bao Vinaphone. Chỉ với 1 tin nhắn đăng ký dịch vụ mNews của Vinaphone là quý khách hàng đã có thể nhận được tin tức HOT mỗi ngày như: tin xã luận, tin tài chính, tin giải trí, tin thể thao,…

Tính năng của dịch vụ mNews Vinaphone

– Cho phép đăng ký từng gói tin dịch vụ

– Nếu quý khách hàng đăng ký dịch vụ mNews nhận bằng MMS thì tin tức có kèm theo hình ảnh minh họa trong bảng tin.

dich-vu-doc-bao-mnew-vinaphone

Điều kiện để sử dụng dịch vụ:

– Nếu thuê bao là sim 3G Vinaphone thì các bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ ngay.

– Nếu là thuê bao thường để đăng ký được dịch vụ mNews thì phải cài đặt GPRS cho thuê bao hoặc điện thoại, kèm theo sẽ là đăng ký 3G Vinaphone.

– Trên điện thoại cài đặt APN của MMS với các thông số cần thiết như sau:

+ Access point name: m3-mms

+ Username: mms

+ Password: mms

+ Proxy address:  10.1.10.46

+ Port: 8000

+ MMS Server: http://mms.vinaphone.com.vn

Những dịch vụ của mNews Vinaphone

Sau đây là bảng thông tin chi tiết về các dịch vụ được cung cấp từ mNews Vinaphone:

STT

Tên gói tin

Cú pháp đăng ký

Cú pháp hủy

Đầu số gửi đến

Giá tiền

(đã gồm VAT)

1

Tin tức tổng hợp MMS DK MMS TH HUY MMS TH

9333

3.000 đ/tuần

2

Tin tức tổng hợp SMS DK TH HUY TH

9333

3.000 đ/tuần

3

Tin tức thể thao MMS DK MMS TT HUY MMS TT

9333

3.000 đ/tuần

4

Tin tức thể thao SMS DK TT HUY TT

9333

3.000 đ/tuần

5

Tin kinh tế tài chính MMS DK MMS TC HUY MMS TC

9333

3.000 đ/tuần

6

Tin kinh tế tài chính SMS DK TC HUY TC

9333

3.000 đ/tuần

7

Tin tức khuyến mại MMS DK MMS KM HUY MMS KM

9333

3.000 đ/tuần

8

Tin tức khuyến mại SMS DK KM HUY KM

9333

3.000 đ/tuần

9

Tin tức giải trí văn hóa MMS DK MMS VH HUY MMS VH

9333

3.000 đ/tuần

10

Tin tức giải trí văn hóa SMS DK SMS VH HUY VH

9333

3.000 đ/tuần

11

Bản tin thể thao 24h MMS DK MMS TT24 HUY MMS TT24

9333

1.000 đ/ngày

12

Bản tin thể thao 24h SMS DK TT24 HUY TT24

9333

1.000 đ/ngày

13

Tin công nghệ MMS DK MMS CN HUY MMS CN

9333

3.000 đ/tuần

14

Tin công nghệ SMS DK CN HUY CN

9333

3.000 đ/tuần

15

Tin pháp luật MMS DK MMS PL HUY MMS PL

9333

3.000 đ/tuần

16

Tin pháp luật SMS DK PL HUY PL

9333

3.000 đ/tuần

17

Bản tin học đường MMS DK MMS HD HUY MMS HD

9333

3.000 đ/tuần

18

Bản tin học đường SMS DK HD HUY HD

9333

3.000 đ/tuần

19

Tin giao thông MMS DK MMS GT HUY MMS GT

9333

3.000 đ/tuần

20

Tin giao thông SMS DK GT HUY GT

9333

3.000 đ/tuần

21

Tin Hot MMS DK MMS HOT HUY MMS HOT

9333

5.000 đ/tuần

22

Tin Hot SMS DK HOT HUY HOT

9333

5.000 đ/tuần

23

Thông tin tử vi hàng ngày MMS DK MMS TV HUY MMS TV

9333

3.000 đ/tuần

24

Thông tin tử vi hàng ngày SMS DK TV HUY TV

9333

3.000 đ/tuần

25

Truyện cười 24h MMS DK MMS TC24 HUY MMS TC24

9333

3.000 đ/tuần

26

Truyện cười 24h SMS DK TC24 HUY TC24

9333

3.000 đ/tuần

27

Đọc báo Truyện của SAO MMS DK MMS SAO HUY MMS SAO

9333

3.000 đ/tuần

28

Đọc báo Truyện của SAO SMS DK SAO HUY SAO

9333

3.000 đ/tuần

29

Đọc báo Sức khỏe đời sống MMS DK MMS SKDS HUY MMS SKDS

9333

3.000 đ/tuần

30

Đọc báo Sức khỏe đời sống SMS DK SKDS HUY SKDS

9333

3.000 đ/tuần

31

Đọc báo Hạnh phúc gia đình MMS DK MMS HPGD HUY MMS HPGĐ

9333

3.000 đ/tuần

32

Đọc báo Hạnh phúc gia đình SMS DK HPGD HUY HPGD

9333

3.000 đ/tuần

33

Đọc báo Người đưa tin MMS DK MMS NDT HUY MMS NDT

9333

3.000 đ/tuần

34

Đọc báo Người đưa tin SMS DK NDT HUY NDT

9333

3.000 đ/tuần

35

Đọc báo Hoa học trò MMS DK MMS HHT HUY MMS HHT

9333

3.000 đ/tuần

36

Đọc báo Hoa học trò SMS DK HHT HUY HHT

9333

3.000 đ/tuần

37

Phụ nữ Today SMS DK PNTD HUY PNTD

9333

3.000 đ/tuần

38

Phụ nữ Today MMS DK MMS PNTD HUY MMS PNTD

9333

3.000 đ/tuần

39

Mua & Bán SMS DK MB HUY MB

9333

3.000 đ/tuần

40

Mua & Bán MMS DK MMS MB HUY MMS MB

9333

3.000 đ/tuần

41

Thông tin KQSX Miền bắc SMS DK XSMB HUY XSMB

9333

500 đ/ngày

42

Thông tin KQSX Miền bắc MMS DK MMS XSMB HUY MMS XSMB

9333

500 đ/ngày

43

Thông tin KQSX Miền Nam SMS DK XSMN HUY XSMN

9333

1.000 đ/ngày

44

Thông tin KQXS Miền nam MMS DK MMS XSMN HUY MMS XSMN

9333

1.000 đ/ngày

45

Thông tin KQXS Miền trung SMS DK XSMT HUY XSMT

9333

1.000 đ/ngày

46

Gói thông tin KQXS Miền trung MMS DK MMS XSMT HUY MMS XSMT

9333

1.000 đ/ngày

47

Trận cầu vàng SMS DK TCV HUY TCV

9333

1.000 đ/ngày

48

Trận cầu vàng MMS DK MMS TCV HUY MMS TCV

9333

1.000 đ/ngày

49

Thế giới đàn ông SMS DK MAN HUY MAN

9333

1.000 đ/ngày

50

Thế giới đàn ông MMS DK MMS MAN HUY MMS MAN

9333

1.000 đ/ngày

51

Tiếp sức mùa thi SMS DK MT HUY MT

9333

5.000 đ/tuần

52

Tiếp sức mùa thi MMS DK MMS MT HUY MMS MT

9333

5.000 đ/tuần

53

Bản tin tài chính VTV SMS DK VTV HUY VTV

9333

3.000 đ/tuần

54

Bản tin tài chính VTV MMS DK MMS VTV HUY MMS VTV

9333

3.000 đ/tuần

55

Bản tin tiêu dùng VTV SMS DK TD HUY TD

9333

3.000 đ/tuần

56

Bản tin tiêu dùng VTV MMS DK MMS TD HUY MMS TD

9333

3.000 đ/tuần

57

Bản tin ngân hàng VTV SMS DK NH HUY NH

9333

3.000 đ/tuần

58

Bản tin ngân hàng VTV MMS DK MMS NH HUY MMS NH

9333

3.000 đ/tuần

59

Bản tin doanh nhân SMS DK DN HUY DN

9333

3.000 đ/tuần

60

Bản tin doanh nhân MMS DK MMS DN HUY MMS DN

9333

3.000 đ/tuần

61

Nhật ký 141 SMS DK 141 HUY 141

9333

3.000 đ/tuần

62

Nhật ký 141 MMS DK MMS 141 HUY MMS 141

9333

3.000 đ/tuần

63

Tổng hợp tin tức phim ảnh SMS DK PA HUY PA

9333

3.000 đ/tuần

64

Tổng hợp tin tức phim ảnh MMS DK MMS PA HUY MMS PA

9333

3.000 đ/tuần

65

Cẩm nang kiến thức SMS DK KT HUY KT

9333

1.000 đ/ngày

66

Cẩm nang kiến thức MMS DK MMS KT HUY MMS KT

9333

1.000 đ/ngày

67

Bản tin giải trí 2SAO SMS DK 2SAO HUY 2SAO

9333

1.000 đ/ngày

68

Bản tin giải trí 2SAO MMS DK MMS 2SAO HUY MMS 2SAO

9333

1.000 đ/ngày

69

Gói Tin tức Online SMS DK TTOL HUY TTOL

9333

1.000 đ/ngày

70

Gói Tin tức Online MMS DK MMS TTOL HUY MMS TTOL

9333

1.000 đ/ngày

71

Lời yêu thương SMS DK LYT HUY LYT

9333

3.000 đ/tuần

72

Lời yêu thương MMS DK MMS LYT HUY MMS LYT

9333

3.000 đ/tuần

73

Mẹo vặt SMS DK MV HUY MV

9333

3.000 đ/tuần

74

Mẹo vặt MMS DK MMS MV HUY MMS MV

9333

3.000 đ/tuần

75

Giải mã trận đấu SMS DK GM HUY GM

9333

2.000 đ/ngày

76

Giải mã trận đấu MMS DK MMS GM HUY MMS GM

9333

2.000 đ/ngày

77

Mỗi ngày một trận SMS DK VIC HUY VIC

9333

2.000 đ/ngày

78

Mỗi ngày một trận MMS DK MMS VIC HUY MMS VIC

9333

2.000 đ/ngày

79

Livescore SMS DK LIV HUY LIV

9333

1.000 đ/ngày

80

Livescore MMS DK MMS LIV HUY MMS LIV

9333

1.000 đ/ngày

81

Sao hoàng đạo SMS DK SHD HUY SHD

9333

1.000 đ/ngày

82

Sao hoàng đạo MMS DK MMS SHD HUY MMS SHD

9333

1.000 đ/ngày

83

Tin bóng đá SMS DK BD HUY BD

9333

1.000 đ/ngày

84

Tin bóng đá MMS DK MMS BS HUY MMS BD

9333

1.000 đ/ngày

85

Tin tức phong thủy SMS DK PT HUY PT

9333

1.000 đ/ngày

86

Tin tức phong thủy MMS DK MMS PT HUY MMS PT

9333

1.000 đ/ngày

87

Tin tức showbiz SMS DK SB HUY SB

9333

1.000 đ/ngày

88

Tin tức showbiz MMS DK MMS SB HUY MMS SB

9333

1.000 đ/ngày

   Lưu ý: Miễn phí cước thuê bao 01 ngày cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu tiên. Sau khi kết thúc chu kỳ đầu tiên, dịch vụ sẽ được tự động gia hạn.

   Hy vọng thông tin được cung cấp từ sim 3G sẽ cung cấp được những thông tin cần thiết cho quý khách hàng.